Základní informace


Hlavním vyučovaným hudebním nástrojem je klavír, na němž studenti zvládnou technická cvičení, stupnice, etudy i přednesové skladby, které jsou zdrojem estetického působení. Dominující jsou pak doprovody k jednotlivým písním, které pomáhají rozvíjet harmonické cítění. Studenti se také věnují hře na sopránovou zobcovou flétnu a keyboard, dále pak využívají nástroje Orffova instrumentáře.
Časová dotace:
1. A, 2. A a 3. A
- 2 vyuč. hodiny týdně (skupinová výuka)
4. A - 1 vyuč. hodina týdně (skupinová výuka)